Anon
Zarejestruj się aby zdobywać punkty!
Login  Rejestracja

Polecane Gry

Regulamin

Wstęp
Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej http://gryprzygodowe.net.pl oznacza wyrażenie zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej http://gryprzygodowe.net.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności
Serwis http://gryprzygodowe.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie, przez użytkowników
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od http://gryprzygodowe.net.pl,
Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług.
Bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
przerwy techniczne wynikające z winy osób/serwisów współpracujących

Prawa własności intelektualnej:
Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać przez stronę kontaktową lub bezpośrednio na adres http://gryprzygodowe.net.pl
Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej http://gryprzygodowe.net.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się:
do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony. W przypadku zgłoszenia faktu przez odpowiednie osoby bądź wykryciu przez moderatorów serwisu
przestrzegać zasad zachowania kultury osobistej wobec innych użytkowników serwisu http://gryprzygodowe.net.pl

Blokada i usuwanie konta
Właściciel serwisu http://gryprzygodowe.net.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:

korzystania z konta w serwisie http://gryprzygodowe.net.pl przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym)
rażącego łamania regulaminu serwisu http://gryprzygodowe.net.pl
wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi,
w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu http://gryprzygodowe.net.pl lub jego użytkowników.

Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową
Właściciel serwisu http://gryprzygodowe.net.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

Postanowienia końcowe
Serwis http://gryprzygodowe.net.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.
http://gryprzygodowe.net.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
Używanie serwisu http://gryprzygodowe.net.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

NEWSY

PRZYJACIELE

NAJLEPSI GRACZE

TAGI

X
Opuść pełny ekran